Tehtud tööd

Pumpamissüsteem, Kunda Nordic Tsement, 2016

Tööstusjäätmete prügila nõrgveetiigi, nõrgveepumpla ja nõrgveetorustiku projekteerimis- ja ehitustööde teostamine.

 

 

 

 

Kivi Grupi partnerid